قوانین و مقررات

شرکت حمل و نقل و باربری کالای کوثرحجت(کوثربار) به عنوان برترین باربری ایرانشهر و ارائه دهنده خدمات باربری آنلاین به جهت رعایت اصل شفاف‌سازی و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب باربری سنتی و باربری آنلاین در خصوص مطالعه قوانین و مقررات ذیل از شما دعوت به عمل می‌آورد

قوانین و مقررات کوثربار

  • چنانچه فرستنده آدرس خود یا گیرنده را بطور کامل به باربری کوثرحجت اعلام نکرده باشید به طوری که تحویل محموله مقدور نگردد و یا گیرنده از دریافت محموله خودداری نماید، فرستنده مکلف به تحویل گرفتن محموله عودتی خود بوده و متهد به پرداخت هزینه رفت و برگشت و اتلاف وقت وی از کسر 15 دقیقه به تناسب زمان معطلی خواهد بود.
  • چنانچه فرستنده بر خلاف اظهارات خود محموله‌ای را که حمل آن برابر مقررات و قوانین جاری کشور ممنوع می‌باشد ارسال نماید مسئولیت پاسخگویی قانونی آن در کلیه مراجع اداری و قضایی زیر بطور مستقم به عهده وی بوده و باید خسارتی را که بر اثر این امر به شرکت وارد آمده است جبران نماید بدیهی است فرستنده کالا مسئولیت کلیه عواقب آن را بر عهده می‌گیرد.
  • فرستنده مکلف است هنگام تحویل محموله خود نوع و ارزش تقریبی آن را اعلام نموده تا در حمل آن دقت لازم بعمل آید در غیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده به محموله را نخواهد داشت.
  • چنانچه زمان بارگیری و تخلیه هر کدام بیش از 30 دقیقه بطول انجامد مشتری موظف است پس از هماهنگی با شرکت به ازای هر 30 دقیقه اتلاف وقت وقت مبلغی بر حسب تعرفه ساعت به راننده به عنوان پس کرایه پرداخت نماید.

همچنین مطالعه کنید خدمات باربری کوثربار، برترین باربری ایرانشهر

  • مسیرهایی که خارج از مسیر ذکر شده در بارنامه شده است مشمول هزینه اضافی می‌گردد همچنین اضافه بار و سنگینی بار برگشت کار یا برگشت به فرستنده نیز مشمول هزینه اضافی می‌گردد.
  • مشترک ملزم به دریافت نسخه‌ی فرستنده و نگهداری آن تا حصول اطمینان از انجام امور محموله می‌باشد. همچنین مشترک یا گیرنده اخذ نسخه، موظف به پرداخت مبلغ مندرج در بارنامه به عنوان کرایه به راننده می‌باشد.
  • شرکت در رابطه با صدمات پیامدی و خاص شامل فقدان درآمد سودها و یا استفاده از محتویات و از دست دادن شانس و فرصت‌ها یا دیگر صدمات غیر مستقیم که فقدان آسیب یا تغییر تحویل نادرست و یا تحویل ندادن محموله فرستنده ایجاد می‌شود، مسئولیتی نخواهد داشت حتی اگر راننده از احتمال بروز این صدمات آگاهی داشته باشد.
  • تخلیه و بارگیری به عهده مشتری بوده و در صورت بارگیری و تخلیه توسط راننده و یا کارگر مشمول هزینه اضافه می‌گردد.
  • باربری کوثربار در قبال بار یا محوله‌ای که مستقیما به راننده اعلام شده و شرکت اعلام نکرده باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • قوانین شرح داده شده برای باربری آنلاین نیز صدق می‌کند.